02.11.2020.
Slavko Đuričanin iz Beograda, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zainteresovan za rad u advokatskoj kancelariji u Beogradu na poziciji advokata – saradnika.
U prilogu možete pogledati CV.