03.08.2022.

 

Advokat Filip Z. Filipović sa sedištem kancelarije u Beogradu, ul. Resavska 35a, zapošljava advokatskog pripravnika radi obavljanja pripravničkog staža.
Svoje prijave sa slikom i biografijom kandidati mogu poslati na e-mail adresu   adv.filipfilipovic@gmail.com.