29.09.2022.

Advokat Dušan Obrenčević sa sedištem kancelarije u Beogradu, ulica  Kondina br.7, raspisuje konkurs za prijem advokatskog pripravnika na rad u advokatskoj kancelariji.
Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije  na mail: majadjuricic9@gmail.com