23.11.2022.

Advokat Filip Z. Filipović sa sedištem kancelarije u Beogradu, ul. Resavska 35a, zapošljava advokatskog pripravnika/pripravnicu radi obavljanja pripravničkog staža.

Početna plata 45.000,00 dinara.
Svoje prijave sa slikom i biografijom kandidati mogu poslati na e-mail adresu   adv.filipfilipovic@gmail.com.