05.02.2024.

Advokati Ivana Puzović i Aleksandar Кnežević iz Beograda raspisuju konkurs za prijem advokatskog pripravnika/pripravnice radi obavljanja pripravničkog staža.

Prijave sa fotografijom i kratkom biografijom poslati na e-mail adresu: aleksandardknezevic@gmail.com