03.04.2024.

Advokat Marijana M. Radeka Simić, sa sedištem kancelarije u Beogradu, Surčin, Vojvođanska 367b, objavljuje oglas za advokatskog pripravnika, sa ili bez prethodnog iskustva.
Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
– Završen Pravni fakultet,
– Organizacione sposobnosti,
– Poznavanje rada na računaru.
Nudimo:
– Sticanje iskustva iz svih oblasti prava, kao i potpuno osposobljlavanje za polaganje pravosudnog ispita i samostalno bavljenje advokaturom,
– Zastupanje klijenata pred sudom i drugim državnim organima
– Sticanje iskustva u pisanju pravnih akata
– Adekvatnu novčanu nadoknadu.
Zainteresovani kandidati mogu svoj CV poslati na e-mail adresu: marijanaradeka@gmail.com