26.06.2024.

Poštovane koleginice i kolege,

Advokatska kancelarija „MIJATOVIC“ objavljuje konkurs za poziciju advokatskog pripravnika/pripravnice.

Naša vrata su otvorena diplomiranim pravnicima koji su izuzetno motivisani da se bave advokaturom i teže da kroz rad postanu vrhunski advokati.

Tokom pripravničkog staža radićete na predmetima iz različitih oblasti prava, većim delom u komunikaciji sa stranim klijentima, i svojim trudom, učenjem i zalaganjem steći širok spektar znanja i iskustva koji su neophodni za uspešno polaganje pravosudnog ispita i samostalan rad u advokaturi.

Takođe, otvoreni smo za nastavak zajedničke saradnje nakon položenog pravosudnog ispita.

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoju biografiju na email adresu milinko@mijatoviclegal.rs.

Nakon prijema prijava kandidata, u kratkom roku ćemo se javiti sa daljim informacijama.

Zahvaljujemo se svima na izdvojenom vremenu i kolegijalan pozdrav.