26.05.2023.

Advokatskoj kancelariji Paunović sa sedštem u Beogradu, Stari Grad, potreban advokatski pripravnik/ca radi obavljanja plačenog pripravnčkog staža.
Fiksna plata je 50.000 RSD.
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV na email: adv.nadapaunovic@yahoo.com