16.03.2023.

Advokat Petar Lj. Stepanović, Novi Beograd, potreban advokatski pripravnik.

Potrebni uslovi:
– Završen pravni fakultet-diplomirani pravnik,

Prednost, imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje naknade preko programa “Moja prva plata”, ili drugog programa NSZ.
Prijave sa biografijom poslati na e-mail: adv.petar.stepanovic@gmail.com