09.02.2024.

Advokatskoj kancelariji CVIJANOVIĆ ADVOКATI sa sedištem kancelarije na adresi Đure Daničića broj 9, Beograd – Stari grad je potreban advokatski pripravnik radi obavljanja pripravničkog staža.
Uslovi za kandidate su:
– završen Pravni faktultet;
– plaćen rad za obavljanje pripravničkog staža;
– sklonost ka privrednom pravu;
– radno vreme od 9 – 17 časova;
– zastupanje klijenata pred sudovima (samostalno nakon procene principala);

Biografiju sa obaveznom fotografijom slati na e-mail: dejan.cvijanovic@cadvokati.com