01.04.2024.

Advokatska kancelarija Ana Nikšić je u potrazi za pripravnikom radi obavljanja pripravničkog staža.

Kancelarija se u najvećem delu bavi privrednim pravom, pravom građenja, kao i pravom intelektualne svojine.

Advokatska kancelarija se nalazi u Beogradu, ul. Vojvode Milenka 1.
Na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji su na poslednjoj godini studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV u pdf formatu putem e-maila na adresu pripravnik@advokatananiksic.com