21.09.2022.

Advokatska kancelarija RADIVOJEVIĆ, Beograd, Svetozara Ćorovića 13,

objavljuje OGLAS ZA PRIJEM ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA.

Prednost imaju kandidati bez radnog iskustva i sa ambicijom da postanu advokati.

Postoji mogućnost nastavka rada u kancelariji posle položenog pravosudnog ispita i upisa u imenik advokata.

Naša advokatska kancelarija se bavi sudskom advokaturom i svim granama prava, uz saradnike, advokate, vrhunske stručnjake u pojedinim oblastima.

Tel. 011 322-34-99.

radalek@eunet.rs

https://advradivojevic.com/sr/