28.03.2024.

Advokatska kancelarija Sretković sa sedištem u Beogradu, ul. Dr
Aleksandra Kostića br. 10, raspisuje konkurs za prijem advokatskog
pripravnika/pripravnice, radi obavljanja pripravničkog staža uz
naknadu.

Neophodni uslovi su:
-završen Pravni fakultet
-poznavanje rada na računaru
-osnovno znanje engleskog jezika
Prijavu sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu:
tanjasretkovic@gmail.com