AKS-LogoFinal

 

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja“, koji će biti održan 13. decembra u 18 časova, preko Zoom platforme. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja potrebna za zastupanje žrtava zlostavljanja u krivičnom, parničnom, postupku pred Ustavnim sudom ili pred Evropskim sudom za ljudska prava i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje relevantnih pravnih standarda i sudske prakse.

Razgovor će voditi i na pitanja učesnika odgovarati Viktor Juhas Đurić, advokat u Subotici, i Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji.

Zainteresovani advokati i advokatski pripravnici prijave mogu poslati do 10. decembra na adresu a.k.srbije@gmail.com. Posle prijavljivanja dobiće link za seminar i uputstva za korišćenje Zoom-a.

Svim učesnicima preporučujemo da pogledaju i snimak diskusije na temu kojoj je posvećen, koji je dostupan na youtube kanalu Advokatske akademije: https://www.youtube.com/watch?v=sVHr_y9EyrE