AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati dopis predsednika Advokatske komore Srbije upućen advokatskim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije, predlog Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti i analizu poreskog savetnika AKS g. Olivera Andruna “Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti – novi koncept unapređenja paušalnog oporezivanja”.

 Dopis AKS

 Predlog Uredbe

 Analiza poreskog savetnika