AKS-LogoFinal

 

 

Poštovane kolege,

Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje online kurs na temu „Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava“ koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Dr.Nebojša Stanković.

Кurs počinje 13.septembra 2022.godine.

Polaznik kursa može biti svaki advokat u Srbiji, a maksimalni broj polaznika za jedan kurs je 25 polaznika. Polaznici koji uspešno savladaju kurs, dobijaju sertifikat Saveta Evrope i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Pisane prijave na kurs zainteresovani advokati podnose najkasnije do 9.09.2022.godine, a pisana prijava mora da sadrži: ime i prezime advokata, adresu sedišta kancelarije, e-mail adresu i kontakt telefon. U slučaju većeg broja prijavljenih, prvih 25 prema vremenu prijema prijave, će biti polaznici prvog kursa, a za ostale prijavljene će se naknadno organizovati novi kurs. Lista polaznika biće objavljena dana 12.09.2022.godine.

Prijave se podnose na e-mail Advokatske komore Srbije a.k.srbije@gmail.com

U prilogu možete pogledati i pozivno pismo za uvodni događaj za pokretanje HELP kursa.

 Pozivno pismo za Uvodni događaj