AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini sa Odlukom o pokretanju postupka procene rizika i Planom sprovođenja postupka procene rizika i Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema Advokatske komore Srbije, usvojene na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije 28.07.2020. godine.

 Pravilnik o bezbednosti i zaštiti na radu

 Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

 Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema AKS