AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati saopštenje Advokatske komore Srbije vezano za zahteve pojedinih lokalnih samouprava da advokati – pružaoci besplatne pravne pomoći izdaju e-fakture, kao i mišljenje Ministarstva finansija o ovom pitanju.

 Saopštenje AKS