AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

Advokatska komora Srbije potpisala je sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Njujorka 2022. godine. U okviru tog sporazuma obavešteni smo da članovi Advokatske komore Srbije do 31.12.2023. godine mogu da dobiju besplatnu članarinu za Advokatsku komoru Njujorka i njenu međunarodnu sekciju.

Ukoliko ste zaintereosvani da iskoristite ovu mogućnost potrebno je da postupite u skladu sa uputstvom Advokatske komore Njujorka:

  1. Ukoliko već  nemate otvroren nalog kod Advokatske komore Njujorka, potrebno je da ga kreirate na adresi www.nysba.org
  2. Prijavite se za članstvo u Advokatskoj komori Njijorka i dodajte međunarodnu sekciju. Uputstvo možete naći na adresi: https://drive.google.com/drive/folders/1B8jBgY4ikLW-_FkZqZm9XblOYLm6jvk7?usp=share_link
  3. Kod odjavljivanja sa naloga, unesite kod za popust NYSBABAS i dobićete poruku da su troškovi nula

Za pitanja i pomoć možete kontaktirati:

Member Resource Center (MRC) | mrc@nysba.org | 800-582-2452

Members of the Bar Association of Serbia get free membership to the New York State Bar Association (NYSBA) and to its International Section until December 31, 2023.
Please follow the steps below avail of this opportunity:
1)         If you don’t have a NYSBA account yet, create one at www.nysba.org
2)         Sign up for NYSBA membership and add the International Section. Instructions on how to do these can be found here: https://drive.google.com/drive/folders/1B8jBgY4ikLW-_FkZqZm9XblOYLm6jvk7?usp=share_link
3)         At checkout, enter the discount code NYSBABAS to zero out the total cost.
For questions or assistance, contact:
Member Resource Center (MRC) | mrc@nysba.org | 800-582-2452