AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Vojvodine i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminare “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma” koji će se održati u Novom Sadu 15.12.2021. godine i u Beogradu, 20.12.2021. godine.

U prilogu možete pogledati pozivna pisma za navedene seminare.

 Poziv za seminar 15.12.2021. Novi Sad

 Poziv za seminar 20.12.2021. Beograd