AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Sporazum postignut između Ministarstva pravde, predsednika Advokatske komore Srbije i predsednika advokatskih komora u sastavu.

 SPORAZUM MINISTARSTVA PRAVDE SA AKS I ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU