AKS-LogoFinal

 

Centar za prava deteta, u partnerstvu sa Savetom za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnh sankcija prema maloletnim licima  (Savet za maloletnike)  i UNICEF kancelarijom u Srbiji, sprovodi procenu stanja u oblasti zaštite dece u krivičnim postupcima. Cilj procene je da se utvrdi primena posebnih mera zaštite dece svedoka ili žrtava krivičnih dela, prepreke za njihovu adekvatnu primenu i potrebne intervencije za unapređenje standarda.
Molimo Vas ukoliko ste u mogućnosti da izdvojite vreme i popunite upitnik na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScglUu0WtB4SWnQ1XWjmMF9sAcROKKnW8yMB5Wq6b-ZgSURHQ/viewform
Vaši odgovori će biti od ključnog značaja za istraživanje i pomoći će da se uoče mogućnosti za unapređivanje sistema postupanja sa decom pre, za vreme i nakon postupka.
Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do 15. jula 2024. godine.