AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Uredbu Vlade Republike Srbije o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled posedica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 Uredba o poreskim merama