AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati Uredbu Vlade Republike Srbije o pirmeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

 Uredba o rokovima u upravnim postupcima