AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati zahtev Advokatske komore Srbije za izmenu sistema preuzimanja zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode, upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 Zahtev AKS