S A O P Š T E Nj E

Povodom fizičkog napada na advokata Dragoslava Ljubičanovića u kancelariji javnog beležnika, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda zahtevaju od organa krivičnog gonjenja da najhitnije preduzmu sve potrebne mere iz okvira svoje nadležnosti kako bi se identifikovala lica koja su nanela telesne povrede advokatu u situaciji kada je svojim klijentima pružao pravnu pomoć.

Posebno zabrinjava nestručno postupanje javnog beležnika Zorana Rafailovića koji je u ostavinskom postupku ne samo propustio da konstatuje identitet prisutnih lica i odbio da unese u zapisnik da postoji vanknjižna imovina ostavioca, već je na insisitiranje advokata da mora da postupa u skladu sa zakonom i u zapisniku konstatuje i tu imovinu, bahato odbio da to učini i naložio svojim zaposlenima da advokata izbace iz kancelarije.

Smatramo da je apsolutno nedopustivo da se razmena pravne argumentacije okonča fizičkim napadom na advokata. Javni beležnik ima posebnu odgovornost za vođenje postupka i da ukoliko je potrebno uspostavi red pozivanjem policije a ne primenom sile od strane svojih zaposlenih.

Napad na našeg kolegu predstavlja napad na sve advokate, zbog čega Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda insisiraju da se svi odgovorni za ovaj inicident sankcionišu u skladu sa zakonom.

 Zajedničko saopštenje AK Srbije i AK Beograda