AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,
Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje drugi on-line kurs na temu ” Etika za sudije, tužioce i advokate “, koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani trener, advokat Nenad Vojnović.
Navedeni kurs bi počeo u aprilu 2023. godine.
 Polaznici koji uspešno savladaju kurs dobijaju sertifikat Saveta Evrope i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.
Molimo zainteresovane advokate za učešće na on-line kurs na temu “Etika za sudije, tužioce i advokate” da prijavu sa navedenim kontakt podacima dostave na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, do srede, 29.03.2023. godine.
Broj učesnika je ograničen i grupa se formira po redosledu prijave.
S poštovanjem,