AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati informacije o odlukama sa sednicaUpravnog odbora Advokatske komore Srbije u periodu od 23.01.2019. do 22.05.2019. godine.

 

 Informacija o odlukama UO od 23.01.2019.