AKS-LogoFinal

 

Poštovane kolege,
Centar za medijaciju Advokatske akademije Advokatske komore Srbije organizuje obuku za punomoćnike u postupcima medijacije.
Dvodnevna obuka koju organizuje Centar za medijaciju AA AКS  namenjena je advokatima i advokatskim pripravnicima koji se mogu naći u ulozi punomoćnika svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica, u postupcima medijacije i ima za cilj unapređenje veština advokata za efikasno zastupanje svojih klijenata u procesima vansudskog rešavanja sporova.
Obuka, između ostalog, uključuje sledeće teme:- Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste
– Pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji
– Odnos medijacije i sudskog postupka
– Veštine komunikacije, tehnike aktivnog slušanja, osnove pregovaranja
– Selekcija predmeta pogodnih za medijaciju i izbor medijatora
– Priprema advokata i klijenta za medijaciju
– Sporazum o pristupanju medijaciji, pravne posledice
– Uloga advokata u medijaciji, strategije zastupanja
– Faze medijacije, saradnja sa medijatorom, pre, tokom i posle procesa medijacije
– Pravna priroda sporazuma postignut u procesu medijacijeObuku vode:
Dragana Ćuk Milankov, psiholog i medijator i
Blažo Nedić, advokat i regionalni medijator Svetske banke
(biografije u prilogu).Broj je ograničen na 30 učesnika,  te vas molimo  da Advokatskoj komori Srbije  prijavite  učešće najkasnije do  03.07.2019.g.  putem meila a.k.srbije@gmail.com  ili  na  broj: +381 11 32-39-072 .
Ukoliko se prijavi veći broj učesnika obuku 05. i 06. će pohađati prvih 30 prijavljenih advokata, a u zavisnosti od obima interesovanja biće organizovana obuka u novom terminu od septembra 2019. godine.
Obuka je besplatna.