branic

Министарство просвете и науке је, након проведене законске процедуре за 2011, годину категорисало часопис “БРАНИЧ” у часопис за науку: „БРАНИЧ“ – НАУЧНИ ЧАСОПИС – М 53.

Часопис Бранич покренуло је Удружење јавних правозаступника 1. јануара 1887. године. Први одговорни уредници часописа били су београдски адвокати Милан Ст. Марковић и Ђорђе Ненадовић. Часопис са извесним прекидима изазваним ратовима и недостатком финансијских средстава излази до данас.

По гашењу Удружења јавних правозаступника 1929. године часопис издаје Адвокатска комора Србије. Аутори чланака и стални сарадници овог часописа, били су најпознатији правни теоретичари и практичари из земље и иностранства. Поменућемо само оне који више нису живи: Др Слободан Јовановић, Др Тома Живановић, Др Лазар Марковић, Др Живојин Перић, Др Чеда Марковић, Др Ђорђе Тасић, Др Фердо Чулиновић, Др Аврам Лазаревић, Др Борислав Благојевић, као и адвокати Добривоје – Добра Петковић, Обрад Благојевић, Милан Живадиновић, Др Иван Рибар, Видан Благојевић, Влада Симић и многи други.

Часопис је после другог светског рата излазио под називом “Адвокатура”.

Главни и одговорни уредник:
др Мирослав Пауновић, адвокат у Београду

Уређивачки одбор:
адвокат Оливер Б. Ињац, адвокат Владимир П. Миљевић, адвокат Тијана M. Костић, адвокат др Јована Величковић, проф.др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда, проф.др Наташа Петровић Томић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Техничка редакција:
Душан Ћасић

Адреса редакције:
Адвокатска комора Србије, Београд, Дечанска 13/ИИ
Телефон: 011/32-39-072, Факс: 011/32-32-203

Е-маил: office@aks.org.rs

 

Сва издања часописа Бранич од 1887. до 1941. године можете погледати на интернет адреси Универзитетске библиотеке ”Светозар Марковић” Универзитета у Београду

Кликните овде

Screen Shot 2016-04-05 at 6.07.06 PM