AKS-LogoFinal

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati radne verzije pravosudnih zakona koje su objavljene na sajtu Ministarstva pravde.

Sve eventualne primedbe i predloge možete dostaviti elektronskom poštom Advokatskoj komori Srbije na adresu: a.k.srbije@gmail.com

Prema usmenim informacijama iz Ministarstva pravde rok za dostavljanje primedbi je 31.12.2022. godine.

 Zakon o uređenju sudova

 Zakon o sudijama

 Zakon o javnom tužilaštvu

 Zakon o Visokom savetu sudstva

 Zakon o Visokom savetu tužilaštva

 Zakon o sudijama-komentari Društva sudija

 Zakon o uređenju sudova-komentari Društva sudija

 Zakon o VSS – Komentari Društva sudija